دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

شرم ما ننگ ما صدا و سیمای مامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمهمه با هم تا پیروزینه به مرکزگرایی مجدد!عدالت!!!#ایران_ننگ_بشریتتهدیدها جدی می‌شوند!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانسهم ملتایران..... ویراننمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريا

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com