دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

نه به مرکزگرایی مجدد!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندسهم ملتتهدیدها جدی می‌شوند!#ایران_ننگ_بشریتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمایران..... ویرانهمه با هم تا پیروزیکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.عدالت!!!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مابندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريا

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com