دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.شرم ما ننگ ما صدا و سیمای مااسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندتهدیدها جدی می‌شوند!#ایران_ننگ_بشریتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمعدالت!!!سهم ملتنه به مرکزگرایی مجدد!ایران..... ویراننمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمهمه با هم تا پیروزیبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريا

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com