دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.همه با هم تا پیروزیقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماایران..... ویرانعدالت!!!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياسهم ملتنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمتهدیدها جدی می‌شوند!#ایران_ننگ_بشریتنه به مرکزگرایی مجدد!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com