دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراننمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهسهم ملتعدالت!!!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندتهدیدها جدی می‌شوند!همه با هم تا پیروزیبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مانه به مرکزگرایی مجدد!ایران..... ویران#ایران_ننگ_بشریت

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com