دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمایران..... ویرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمهمه با هم تا پیروزی#ایران_ننگ_بشریتشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماتهدیدها جدی می‌شوند!نه به مرکزگرایی مجدد!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندعدالت!!!کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.سهم ملت

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com