دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

همه با هم تا پیروزیاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندعدالت!!!تهدیدها جدی می‌شوند!کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.نه به مرکزگرایی مجدد!سهم ملتشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایران#ایران_ننگ_بشریتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمایران..... ویران

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com