دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

ایران..... ویرانهمه با هم تا پیروزیسهم ملتقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراننه به مرکزگرایی مجدد!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستماسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماتهدیدها جدی می‌شوند!عدالت!!!کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریت

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com