دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

نه به مرکزگرایی مجدد!قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمهمه با هم تا پیروزی#ایران_ننگ_بشریتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياتهدیدها جدی می‌شوند!کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.شرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماسهم ملتاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندایران..... ویرانعدالت!!!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاه

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com