دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

#ایران_ننگ_بشریتشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماایران..... ویرانعدالت!!!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاههمه با هم تا پیروزیکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.سهم ملتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمتهدیدها جدی می‌شوند!قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستماسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندنه به مرکزگرایی مجدد!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com