دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریتتهدیدها جدی می‌شوند!نه به مرکزگرایی مجدد!ایران..... ویرانقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانسهم ملتنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاههمه با هم تا پیروزیاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندعدالت!!!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com