دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

عدالت!!!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياهمه با هم تا پیروزینه به مرکزگرایی مجدد!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمایران..... ویرانسهم ملتکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.شرم ما ننگ ما صدا و سیمای مااسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندتهدیدها جدی می‌شوند!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاه#ایران_ننگ_بشریتقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایران

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com