دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

تهدیدها جدی می‌شوند!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريانه به مرکزگرایی مجدد!همه با هم تا پیروزیمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهسهم ملتعدالت!!!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.ایران..... ویرانقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایران#ایران_ننگ_بشریت

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com