دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

نه به مرکزگرایی مجدد!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمتهدیدها جدی می‌شوند!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ما#ایران_ننگ_بشریتعدالت!!!سهم ملتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانایران..... ویرانهمه با هم تا پیروزی

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com