دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

#ایران_ننگ_بشریتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياهمه با هم تا پیروزینه به مرکزگرایی مجدد!ایران..... ویراناسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانتهدیدها جدی می‌شوند!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماسهم ملتعدالت!!!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com