دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

شرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماایران..... ویرانقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياعدالت!!!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمهمه با هم تا پیروزیمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنه به مرکزگرایی مجدد!سهم ملتنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاه#ایران_ننگ_بشریتتهدیدها جدی می‌شوند!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com