دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

شرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماهمه با هم تا پیروزیاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانتهدیدها جدی می‌شوند!سهم ملتایران..... ویراننمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياعدالت!!!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنه به مرکزگرایی مجدد!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com