دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراناسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مانه به مرکزگرایی مجدد!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهایران..... ویرانکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.تهدیدها جدی می‌شوند!همه با هم تا پیروزیمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریتسهم ملتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمعدالت!!!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com