دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

عدالت!!!سهم ملتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانهمه با هم تا پیروزیکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.#ایران_ننگ_بشریتنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستماسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندتهدیدها جدی می‌شوند!نه به مرکزگرایی مجدد!ایران..... ویرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com