دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.تهدیدها جدی می‌شوند!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاه#ایران_ننگ_بشریتهمه با هم تا پیروزیسهم ملتاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندایران..... ویرانشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراننه به مرکزگرایی مجدد!عدالت!!!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com