دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمسهم ملتقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانتهدیدها جدی می‌شوند!شرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماایران..... ویراننمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندنه به مرکزگرایی مجدد!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمعدالت!!!همه با هم تا پیروزی#ایران_ننگ_بشریت

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com