دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراننه به مرکزگرایی مجدد!تهدیدها جدی می‌شوند!ایران..... ویرانسهم ملتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريا#ایران_ننگ_بشریتنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمهمه با هم تا پیروزیعدالت!!!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com