دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

شرم ما ننگ ما صدا و سیمای ما#ایران_ننگ_بشریتقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراننمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندتهدیدها جدی می‌شوند!نه به مرکزگرایی مجدد!بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمایران..... ویرانهمه با هم تا پیروزیسهم ملتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمعدالت!!!کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com