دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهسهم ملتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريااسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندتهدیدها جدی می‌شوند!شرم ما ننگ ما صدا و سیمای ما#ایران_ننگ_بشریتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنه به مرکزگرایی مجدد!قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمهمه با هم تا پیروزیایران..... ویرانکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.عدالت!!!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com