دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

#ایران_ننگ_بشریتعدالت!!!کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانسهم ملتاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندهمه با هم تا پیروزیتهدیدها جدی می‌شوند!بندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريانمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنه به مرکزگرایی مجدد!ایران..... ویران

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com