دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهایران..... ویراننه به مرکزگرایی مجدد!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمتهدیدها جدی می‌شوند!#ایران_ننگ_بشریتشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مااسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندسهم ملتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانعدالت!!!همه با هم تا پیروزی

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com