دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریتایران..... ویرانمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنه به مرکزگرایی مجدد!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانتهدیدها جدی می‌شوند!سهم ملتعدالت!!!همه با هم تا پیروزیشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مابندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com