درسهایی از کتاب بت شکن علامه ابوالفضل برقعی – درس ششم

میزان تشخیص احادیث صحیح و ضعیف

( در این بت شکن روشن می شود )میزان صحت و سقم احادیث به موجب عقل و شرع و احادیث متواتره، عرضه کردن ان احادیث بر کتاب خداست.

اینک اندکی از آن احادیث که درباره عرض احادیث به کتاب خدا آمده است را بازگو می كنيم
1- در کتاب کافی از أبی‌عبدالله صادق روایت شده که آن حضرت فرمود: رسول خدامی‌فرماید هرحقی را حقیقتی و هر سخن صحیحی را نوری است پس هر چه موافق کتاب خدا بود آن را بگیرید و آنچه مخالف کتاب خدا بود آن را واگذارید.

2- در تفسیر عیاشی از «هشام بن الحکم» از جعفر صادق روایت شده که آن حضرت فرمود: رسول خدا در خطبه‌ای که در منی یا مکه خوانده فرمود: ای مردم هر چه از جانب من به سوی شما آمد اگر موافق قرآن بود آن را من گفته‌ام و اگر موافق قرآن نبود آن را من نگفته‌ام.

3- کلیب أسدی می‌گوید از حضرت امام جعفر صادق شنیدم که می‌فرماید: هر چه از ما به شما می‌رسد، اگر کتاب خدا آن را تصدیق نمی‌کند باطل است.

4- شیخ یوسف بحرانی در کتاب حدائق خود از حضرت صادق روایت می کند که آن حضرت فرمود: « سخنی از ما را قبول نکنید مگر آنچه موافق قرآن و سنت باشد».

5- درهمان کتاب از حضرت رضا و آن جناب از حضرت صادق روایت می‌کند که فرمود: « بر ما ،خلاف قرآن را قبول نکنید».

گمان نمی‌کنم کسی را اندکی از وجدان و انصاف روزی شده باشد و مع هذا تردید کند که با این بیان، دیگر می‌توان به احادیثی که مضمونش خلاف قرآن است یا با آن موافق نبوده و قرآن آن را تصدیق نمی‌کند، اعتماد کرد، هر چند رجال آن مطابق کتب رجال و درایه، امامی و فلان و فلان باشند و هر چند با میزان درایه، آن احادیث صحیح باشند!»

«شیخ مفید» که از کبار متقدمین است در کتاب «تصحیح اعتقادات الامامیة» در فصل نهم ، می‌گوید: « کتاب خداوند متعال بر احادیث و روایات تقدم دارد و با آن در مورد اخبار صحیح و ناصحیح داوری می‌شود و هر چه کتاب الهی بدان حکم کند، حق است و لاغیر».

( در کتاب بت شکن ) از متأخرین نیز شیخ «مرتضی انصاری» معروف به شیخ اعظم، اعتراف می‌کند که: «از جمله واضحات است که أخبار وارده ازاهل بیت – سلام الله علیهم أجمعین – در مخالفت ظواهر کتاب و سنت در غایت زیادی است» و در کتاب «فرائد الأصول» که در میان طلاب به «رسائل» مشهور است، می‌نویسد: «الأخبار الواردة فی طرح الأخبار المخالفة للکتاب و السنة و لو مع عدم المعارض، – حتی در مورد اخباری که روایت معارض ندارند – وارده شده، جدّاً متواتراند». بدیهی است که سایر اخبار تاب مقاومت در برابرخبر متواتر را ندارند.

درسهایی از کتاب بت شکن علامه ابوالفضل برقعی – مقدمه

درس اولدرس دومدرس سومدرس چهارمدرس پنجم

درس ششم – درس هفتم – درس هشتم – درس نهم – درس دهم

درس یازدهم – درس دوازدهم – درس سیزدهم – درس چهاردهم – درس پانزدهم

درس شانزدهم (پایان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *