درسهایی از کتاب بت شکن علامه ابوالفضل برقعی – درس دهم

توضیحاتی درباره کافی

( در کتاب بت شکن مطرح می شود ) لازم است بدانیم که احادیث «کافی» هم از نظر أسناد و روات، بسیار معیوب است و هم به لحاظ متن و مطالب، اشکال دارد، زیرا اکثر روات آن به قول علمای رجال شیعه از ضعفاء و مجروحین و مجاهیل و صاحبان عقائد باطله می‌باشند.
هاشم معروف الحسنی می‌نویسد: «عجیب است که شیخ المحدثین پس از تلاش بسیار در جستجوی حدیث صحیح که بیست سال به طول انجامید، روایات ناصحیح فراوانی در کتابش گردآورد که عیوب متن و سند آن حتی بر کسانی با دانش و کارآزمودگی کمتر از او، مخفی نیست!… چقدر آرزو داشتم که خداوند برای کسی میسر سازد که بر چاپ جدید «کافی» تعلیقی بنویسد و روایات فاقد شروط صحت را مشخص سازد». (الموضوعات فی الاثار و الاخبار، ص 253 و 254).

1- کتاب «کافی» مشتمل است بر 16199 و یا به قولی 15176 حدیث که علامه «محمدباقر مجلسی» که به اعتقاد علمای ما، استاد فن حدیث و از بزرگان رجال‌ شناس شیعه است، در کتاب مشهور خود موسوم به «مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول» که آن را در شرح احادیث «کافی» تألیف کرده حدود 9000 حدیث از اخبار کتاب کلینی را صحیح ندانسته است! استاد «محمدباقر بهبودی» نیز فقط 4428 حدیث «کافی» را صحیح دانسته است!

2- اگر بخواهیم رأی «مجلسی» را در مورد جلد اول «اصول کافی» بیان کنیم باید بگوییم که وی ناگزیر شده اعتراف کند که در میان 1440 حدیث جلد اول این کتاب بیش از 205 حدیث صحیح نیامده است ( اگر احادیث غیرصحیحی را که «مجلسی» بنا به سلیقه شخصی خود، صحیح شمرده به این عدد بیفزاییم، باید بگوییم که وی 266 حدیث جلد اول «اصول کافی» را به عنوان حدیث صحیح پذیرفته است. البته سلیقه شخصی جناب مجلسی برای ما حجت نیست.) جناب «بهبودی» نیز فقط 169 حدیث از احادیث جلد اول «اصول کافی» را صحیح دانسته است. ( آقای «بهبودی» از مجموع 3785 حدیث دو جلد «اصول کافی»، فقط 593 حدیث را صحیح دانسته است.) ( کتاب بت شکن علامه برقعی )

3- دیگر از مسائل قابل توجه در کافی – از جمله در جلد اول – این است که احادیث رسول اکرم در آن بسیار کم است، به عنوان مثال از 1440 حدیث جلد اول این کتاب- اعم از صحیح یا ناصحیح، راست یا دروغ – حتی هفتاد حدیث از پیامبراکرم نقل نشده است!! (در واقع در جلداول فقط 65 حدیث از پیامبر ذکر شده است!!)

4- مشکل دیگر «کافی» – چنانکه ملاحظه خواهید کرد – آن است که صرف نظر از کذاب و فاسدالعقیده‌ بودن بسیاری از روات آن، برخی از احادیث این کتاب به کسانی نسبت داده شده که اعتقاد آنان ضد روایت منسوب به ایشان است، مثلا روایات امامت و یا معجزه (یا بگو کرامت) ائمة پس از حضرت کاظم راازقول کسانی آورده اند که «واقفی» بوده‌اند و ائمة پس از حضرت کاظم را قبول نداشته و آن بزرگواران را کاذب و منحرف می‌دانستند!

درسهایی از کتاب بت شکن علامه ابوالفضل برقعی – مقدمه

درس اولدرس دومدرس سومدرس چهارمدرس پنجم

درس ششمدرس هفتمدرس هشتمدرس نهم – درس دهم

درس یازدهم – درس دوازدهم – درس سیزدهم – درس چهاردهم – درس پانزدهم

درس شانزدهم (پایان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *