دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

نه به مرکزگرایی مجدد!#ایران_ننگ_بشریتکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمشرم ما ننگ ما صدا و سیمای مابندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريانمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندعدالت!!!قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانهمه با هم تا پیروزیسهم ملتایران..... ویرانتهدیدها جدی می‌شوند!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم

رد شبهات

پاسخ به سوالات