دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندهمه با هم تا پیروزیمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنه به مرکزگرایی مجدد!شرم ما ننگ ما صدا و سیمای ما#ایران_ننگ_بشریتایران..... ویرانتهدیدها جدی می‌شوند!عدالت!!!سهم ملتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.قاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایران

رد شبهات

پاسخ به سوالات