دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

سهم ملتهمه با هم تا پیروزیاسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندنه به مرکزگرایی مجدد!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاه#ایران_ننگ_بشریتقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياعدالت!!!شرم ما ننگ ما صدا و سیمای مامن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمایران..... ویرانکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.تهدیدها جدی می‌شوند!

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com