دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنه به مرکزگرایی مجدد!تهدیدها جدی می‌شوند!سهم ملتنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ما#ایران_ننگ_بشریتکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.عدالت!!!همه با هم تا پیروزیمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانایران..... ویران

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com