دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

کارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم#ایران_ننگ_بشریتعدالت!!!همه با هم تا پیروزینه به مرکزگرایی مجدد!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمنمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهسهم ملتقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياایران..... ویرانتهدیدها جدی می‌شوند!شرم ما ننگ ما صدا و سیمای ما

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com