دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

نه به مرکزگرایی مجدد!همه با هم تا پیروزیایران..... ویران#ایران_ننگ_بشریتبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایراننمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستماسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندعدالت!!!سهم ملتتهدیدها جدی می‌شوند!

رد شبهات

پاسخ به سوالات