دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار درياقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانسهم ملتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمعدالت!!!تهدیدها جدی می‌شوند!نمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.شرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماایران..... ویران#ایران_ننگ_بشریتهمه با هم تا پیروزینه به مرکزگرایی مجدد!

رد شبهات

پاسخ به سوالات