دانلود سریال عمر

اخبار نور

برداشت آزاد

#ایران_ننگ_بشریتمن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستممن عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستمبندر تنگ بلوچستان كوير در كنار دريانمایی از مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاهعدالت!!!اسامی قربانیان حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلندسهم ملتایران..... ویراننه به مرکزگرایی مجدد!همه با هم تا پیروزیشرم ما ننگ ما صدا و سیمای ماقاچاق سالانه "دو ميليارد تن" از خاک ایرانکارگران اھوازی کە ماھھاست دستمزد نگرفتە و بطور رسمی حقوقشان پایمال شدە در اقدامی ھوشمندانە پلاکارد " مرگ بر کسانی کە با پول مردم رفتن آمریکا" یعنی آقازادەھا را بە دست گرفتند.تهدیدها جدی می‌شوند!من عیسی مسیح را دوست دارم زیرا من مسلمان هستم

رد شبهات

پاسخ به سوالات


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com